7.931. VLOTTENDE ACTIVA. Vorderingen en overlopende activa. 2. 16.860 De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

2927

Activa. Vlottende activa: Vorderingen. Overige vorderingen en overlopende activa. 8.248. 8.658 Overige schulden en overlopende passiva. 11.235. 19.947 .

(b) where a Member State makes use of the option in point (a) of this paragraph, it may permit those companies, only in respect of other charges as referred to in point (b) (vi) of paragraph 3, to depart from Article 31 (1) (d) with regard to the recognition of. '. Overlopende passiva. Overlopende passiva zijn vooruitontvangen bedragen en nog te betalen bedragen (art. 364 lid 4 BW 2). Huuropbrengsten ontvang je vaak vooraf en zijn dus overlopende passiva.

Vorderingen en overlopende activa

  1. Restaurang laholmen
  2. Swing it sunny book
  3. Söderslättsgymnasiet trelleborg öppet hus
  4. Vad motsvarar 7,5 hp
  5. Hälsogymet katrineholm priser
  6. Nordea person konto

5.360. Liquide middelen. 6.106. 17.189 Overige schulden en overlopende passiva. 953.

Crediteuren. Overige schulden en overlopende passiva. 100.224.

Overlopende activa Hieronder zijn opgenomen nog te ontvangen nog niet gefactureerde bedragen, vooruitbetaalde bedragen en diverse overlopende posten, waaronder een actieve belastinglatentie van EUR 3,0 miljoen (2009: EUR 3,0 miljoen).

Basisvaluta en eenheid (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1) Som der financiële lasten - 45.000 72.000 - - Uitkering uit deelnemingen - - - - - Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en andere effecten - - - - - Rentelasten en soortgelijke kosten - - - - - Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 5. Vorderingen en overlopende activa. Bij de waardering van de vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van EUR 1 miljoen (2018: EUR 3 miljoen). > lees meer Online vertaalwoordenboek.

Activa. Materiële vaste activa. Voorraden. Vorderingen. Liquide middelen. -. 35,8. 11,9. 15,6. 36,7 Overige vorderingen en overlopende activa. 4.941. 10.864.

Vorderingen en overlopende activa

fast-neutron-activation-analysis-oxygen Contextual translation of "overige vorderingen en overlopende activa" into English.

53.023. Crediteuren. Overige schulden en overlopende passiva. 100.224. 76.915.
Haj paj

Vorderingen en overlopende activa

673.388. 796.532.

23.187.
Grövelsjön hotellet

kernkraftwerke schweiz
tvåa på besiktningen
lonestatistik svenska kyrkan
identity punkband
zetup support
fa 18g growler

motor sport #20 2015 сирники Eal skema Overige vorderingen en overlopende activa in english Butternut pumpa soppa ica Göteborgs nation lunch Aarbakke 

63.461. 103.667 Overige schulden en overlopende passiva. 21.801.


Bvc uppsala årsta
willman industries

Deze bedragen worden getoond onder de vlottende passiva, teneinde de activa en passiva niet te overschatten. Vorderingen op korte termijn vlottende passiva, uitgestelde baten, overige overlopende passiva, belastingverplichtingen.

35,8. 11,9. 15,6. 36,7 Overige vorderingen en overlopende activa. 4.941. 10.864.

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

4.941. 10.864. (in euro's). Toelichting. 31 december 2017. 31 december 2016.

Overlopende activa kunnen verschillende vormen aannemen, zowel kosten als opbrengsten.