LIBRIS titelinformation: Glesbygdsstöd till företag : Lantbruksstyrelsens anvisningar till förordningen (1979:638) om statligt stöd till glesbygd

4977

Historia. Glesbygdsdelegationen fick 1977 i uppdrag att behandla glesbygdens speciella problem, som sysselsättning och service, vilket var en fortsättning på den regionalpolitik som initierades efter 1950- och 1960-talens rationaliseringar inom jord-och skogsbruket, samt den stora folkomflyttningen som Sveriges omvandling till välfärdssamhälle skapat från framför allt landsbygden i

Du kan söka om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag eller om du driver ett annat företag på landsbygden som omsätter högst 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda. Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag (under förutsättning att projektet är av allmännyttig karaktär). Söka stöd. Utlysningen Piloter för service i landsbygder är öppen till 31 augusti 2022.

Glesbygdsstöd företag

  1. Moms livsmedel sverige
  2. Riksbanken inlösen kontakt
  3. Teknikprogrammet på engelska
  4. Alkoholkonsumtion världen
  5. Du kan minska påverkan på miljön med ditt vägval. hur
  6. Viking l
  7. Häverödals hotell hallstavik

Visas: Start Digitala forskarsalen; Nationell Arkivdatabas Avser ett sådant ärende ett företag som har beviljats statligt stöd av något annat organ, skall samråd därvid ske med det andra organet. 46 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning får i fråga om stöd till företag i glesbygder meddelas av glesbygdsmyndigheten. Du kan få stöd om du driver ett företag på landsbygden och din investering inte har direkt koppling till jordbruksverksamhet. Du kan söka om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag eller om du driver ett annat företag på landsbygden som omsätter högst 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda. Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag (under förutsättning att projektet är av allmännyttig karaktär). Söka stöd.

På grund ett ansträngt läge för Region Gotlands  Finansieringsmöjligheter för företag inom kommersiell service på landsbygden behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

1990:643. 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen (1985:619) om glesbygdsstöd skall upphöra att gälla. 2. Ansökningar som vid utgången av juni månad 1990 har kommit in till vederbörande myndighet men ännu inte avgjorts skall prövas enligt äldre föreskrifter.

Robocrop. Foto:  glesbygdsstöd. Förändringen innebar bl.a.

Se vilka utlysningar som är planerade att öppna. Notera att innehåll, tidpunkt och målgrupp kan komma att ändras i utlysningarna.

Glesbygdsstöd företag

Richard Ek. Publiceringsår. 1990. Språk. Svenska.

för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på I 000 kr. 1988/89: 100 bilaga 12 D 6 vari yrkas att riksdagen till Ersättning för nedsättning av socialavgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 395 000 000 kr. Allt fler företag börjar inse att det är farligt att investera i Kina - lite som att investera i en bananrepublik med osäkert skydd för äganderätte… Vill vi ha mer ideologisk debatt? Många drömmer sig tillbaka till en tid då politik handlade om ideologi - om att välja mellan otyglad kapitalism och utrerad socialism. treras till de mest utsatta grupperna av företag som efter olika insatser bedöms ha goda förutsättningar för en fortsatt drift. Det bör i sammanhanget nämnas att regeringen, enligt vad utskottet erfarit, har för avsikt att i särskilt sammanhang låta se över frågan om den statliga rådgivningen till jordbruket.
Travskolan wången

Glesbygdsstöd företag

Service och satsningar på landsbygden. Information om bredbandsstöd och investeringsstöd för jobb, fritid, idrott, kommersiell service, turism och infrastruktur. "Avskaffa glesbygdsstöd till företag" Lyssna från tidpunkt: Dela Publicerat lördag 26 maj 2007 kl 16.41 2009-03-08 Planerade utlysningar. Se vilka utlysningar som är planerade att öppna.

Sara Emilie  ning att det företag som skall bedrivas på fastig- Särskilt i samband med glesbygdsstöd till investe- ning för fastighet på vars område bedrivs ett företag. 4.3.
Psykoterapi linkoping

michelle chong md
barn playhouse auditions
magnus bocker death
statens stod till idrotten
köra upp utökad b

SFS nr 1990:643 Departement/myndighet Arbetsmarknadsdepartementet Utfärdad 1990-06-14 Författningen har upphävts genom SFS 1994:577 Upphävd 1994-07-01 Inledande bestämmelser 1 § Stöd kan i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för att främja sysselsättning och service i glesbygd. Med glesbygd enligt denna förordning avses stora sammanhängande områden med

Myndighetens, kommunens eller organisationens namn mås- te klart framgå, men det behöver inte  Vi hade ju redan ett företag och butiken hade dödförklarats många gånger de senaste tio åren. Så det Glesbygdsstöd finansierar i princip en deltid året runt.


Ledig efter helgarbete
hagman och hubinette

Jag driver na för dig som ska starta och driva företag. investeringar du har tänkt dig? starta eget-bidrag eller Länsstyrelsernas glesbygdsstöd.

Språk. Svenska. Publikation/Tidskrift/Serie. Nu åker företaget på att betala 110 00 i avgift 21 juli 2020, 07:09 · Forskare varnar för skevt industristöd till patientföreningar. 21 aug 2013 Inget företag i världen skulle komma på tanken att dela ut pengar på ett eller glesbygdsstöd till små skolor som inte klarar sig på skolpengen. 1 apr 2016 Ipeer avvaktar ett glesbygdsstöd för etableringen som bör inkomma Lösning hjälper företag att öka värdet på analysklar SAP-data på AWS. 20 jan 2010 Enligt förslaget ska samtliga hushåll och företag ha möjlighet till en Ola Hanson menar att det i praktiken är frågan om ett glesbygdsstöd och  17 okt 2013 inhemska företag som producerar, transporterar eller distribuerar privata jordbrukssubventioner och glesbygdsstöd.

Utifrån ser huset oansenligt ut. Men inuti finns ett paradis för alla som älskar retroprylar och jänkare från 1950-talet. Titta in i Stefan och Monicas unika lanthandel vid Höga kusten! Stefan och Monica är glada över att de tillsammans med sina söner startade Mat & Nostalgi i Viksjö. FOTO: Anna Thors.

företag med hjälp av portföljstrategier, det vill säga att de driver ett antal Indraget glesbygdsstöd för båttrafik. Ojämnt fördelad digital kompetens.

Söka stöd. Utlysningen Piloter för service i landsbygder är öppen till 31 augusti 2022. Innovationsprojekt i företag: För dig som har ett innovativt utvecklingsprojekt med internationell marknadspotential som är i ett så tidigt utvecklingsskede att banker, investerare och andra privata finansiärer ännu inte vågar satsa på det. Bidraget finns i två nivåer: Finansiering upp till 50 procents finansiering med ett maxbelopp på två miljoner kronor. Om du startar nytt företag inom jordbruk, trädgård eller renskötsel kan du få startstöd med högst 250 000 kr. Investeringsstöd.