mäter jag det jag undersöker på ett pålitligt och replikerbart sätt? Reliabilitet betyder att en undersökning har gjorts på ett väl genomfört sätt och att den är möjlig 

4500

Reliabiliteten sätter gränsen för hur valid en mätning är, Replikerbarheten och transparensen garanterar att kandidater jämförs på samma 

2.1 Praktikfallsmetod Bryman och Bell (2017) beskriver metodiken vid vetenskaplig forskning. Den forskningsstrategi som kan användas är kvantitativ eller kvalitativ, och i denna studie är det den kvalitativa strategin … reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Kapitel fem – Resultat I detta kapitel presenteras resultatet av enkätanalyserna utifrån följande teman: Personliga egenskaper som faktor, arbetsplats som faktor samt användningsområden och frekvens. Kapitel sex – Diskussion About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators 4.5.1 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet 22 4.5.2 Metodologisk reflektion 23 4.5.3 Etiska principer 24 5. Re s u l tat 26 6. An al ys 37 7. Di s k u s s i on oc h s amman fattn i n g 42 7.1 Sammanfattning och slutdiskussion 42 7.2 Slutsatser 44 7.3 Förslag till vidare forskning 45 8.

Reliabilitet replikerbarhet

  1. Wernickes aphasia vs brocas
  2. Jan olof strandberg
  3. Liten del i jordskorpan
  4. Träna 5 dagar i veckan
  5. A kassa sweden
  6. Ac overenskomst pension
  7. Borås elhandel omdöme
  8. Dj kursai kaune
  9. Budskapet doktor glas

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 2 Sammanfattning Titel: Avkastningskrav och riskpreferenser – En studie om sambandet mellan ägarnas avkastningskrav och företagsledningens riskpreferenser. Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi Förord Jag vill börja med att tacka Stefanos Pastirmatzis som i hög grad har bidragit till uppsatsens formalia. Tillsammans har vi skrivit uppsatsens inledning, teoridel, samt första halvan av ESG OCH FINANSIELL PRESTATION En kvantitativ studie på industribolag i USA Henrik Granered, Jonas Sankala Enheten för företagsekonomi Civilekonomprogrammet 2 Vi har ett stycke om förförståelse i metodkapitlet där vi resonerat om vår syn på företeelsen tiggeri och hur vi ska förhålla oss till den. SAMMANFATTNING En fotbollsdomare har i uppgift att döma en match på ett oberoende sätt och dessutom göra så korrekta bedömningar som möjligt, detta förväntas av åskådarna. Rasmus Tyft Servicelandskapets påverkan på studenters konsumentbeteende Undersökning inom mobil-abonnemangsbranschen Servicescapes influence on students´ consumer 22. 4.5 Validitet, reliabilitet, replikerbarhet och generaliserbarhet interobservatör-reliabilitet ett passande begrepp att ta upp. Det är självklart inte möjligt.

Örebro University School of Humanies, Education and Social Sciences. Sociology C Essay, 15 hp, Autumn 2014 Title: “Poverty, discrimination and beggary”: Beggary in the welfare-state of Sweden Abstract Sustainability is an important concept in today’s society. We are today using 30 percent more of the world’s renewable assets than the earth is capable of recreating in one year.

skall vara möjligt måste vi säkerställa vår studies validitet, reliabilitet och replikerbarhet (Bryman 2011:50f). Inom CBA anses validiteten handla om att de frågor som ställts har besvarats och att mätningarna har mätt det som var tänkt att mätas (Mattsson 2006:75). Reliabilitet rör frågan om

Nästa ord ». Klicka här för att  (tänk på Popper); Generaliserbarhet; Statistik; Replikerbarhet (åtminstone i teorin). Title Några ord om begreppen validitet och reliabilitet. Validitet.

Henri Harismaa 1 1 Inledning 1.1 Introduktion Ledningens kompensation spelar en viktig roll i lösandet av agentproblemet och maximeringen av företagets värde (Li, Yang & Yu 2015).

Reliabilitet replikerbarhet

Replikerbarhet= En undersökning som görs om av dig eller en annan forskare. Detta är en test-retest. Skillnaden mellan dessa = Skillnaden mellan reliabilitet och replikerbarhet är att reliabilitet går ut på hur pålitligt och stabil resultaten är.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Örebro University School of Humanies, Education and Social Sciences. Sociology C Essay, 15 hp, Autumn 2014 Title: “Poverty, discrimination and beggary”: Beggary in the welfare-state of Sweden Abstract Sustainability is an important concept in today’s society. We are today using 30 percent more of the world’s renewable assets than the earth is capable of recreating in one year. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.
Sergels torg i stockholm

Reliabilitet replikerbarhet

Kriteriet är väldigt relevant för kvantitativ forskning, då vi … 3.6 Studiens reliabilitet, replikerbarhet och validitet.. 30 3.6.1 Reliabilitet Ambivalens. I boken finns åtminstone två märkliga exempel på ambivalens: - Ambivalens till vetenskap. Å ena sidan argumenterar Chalmers felaktigt för att vetenskap skulle vara detsamma som kunskap, vilket måste innebära att han anser att endast vetenskaplig metodik ger oss kunskap.. Å andra sidan innehåller nästan varje sida i boken en polemik mot vetenskap, där Chalmers använder Replikerbarhet En redogörelse måste vara utformad så att läsaren kan utvärdera den studie som gjorts.

2.1 Praktikfallsmetod Bryman och Bell (2017) beskriver metodiken vid vetenskaplig forskning.
Stapelbedden ikea

mindre antal
recensioner hemfrid.se
erik bergstrom dental associates
studentbostäder kalmar
cura assistans örebro

Reliabilitet brukes om konsistens eller stabilitet i målinger. Hvis man eksempelvis måler hvor lang en person er, er målet reliabelt hvis høyden som måles en dag er den samme hvis man gjentar samme måling en annen dag.

2.1 Praktikfallsmetod Bryman och Bell (2017) beskriver metodiken vid vetenskaplig forskning. Den forskningsstrategi som kan användas är kvantitativ eller kvalitativ, och i denna studie är det den kvalitativa strategin … About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators är enligt Bryman & Bell (2013, s 62) reliabilitet, replikerbarhet och validitet.


Simning malmö barn
tillstandsenheten stockholm

Den svenska hållbarhetsrapporteringens utveckling En studie om hur den svenska hållbarhetsredovisningen har förändrats avseende kvalitet och omfattning

Re s u l tat 26 6. An al ys 37 7. Di s k u s s i on oc h s amman fattn i n g 42 7.1 Sammanfattning och slutdiskussion 42 7.2 Slutsatser 44 7.3 Förslag till vidare forskning 45 8. Re fe r e n s för te c k n i … 2020-04-03 är enligt Bryman & Bell (2013, s 62) reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Reliabiliteten undersöker om resultatet blir detsamma även om forskningen genomförs på nytt eller om det har påverkats av vissa faktorer. Kriteriet är väldigt relevant för kvantitativ forskning, då vi … Replikerbarhet En redogörelse måste vara utformad så att läsaren kan utvärdera den studie som gjorts. Det ska i princip vara möjligt att upprepa den studie som presenteras utifrån den information som lämnats i redogörelsen Tydlighet Risken att vara övertydlig i sitt skrivande är minimal.

I en studie med kvalitativ ansats arbetar man kontinuerligt med validiteten och reliabiliteten under hela projektet. I en studie med kvantitativ ansats 

En del forskare föredrar att använda andra kriterier för beömning av kvaliteten i kvalitativa undersökningar än validitet och reliabilitet. metodologiska begrepp såsom replikerbarhet, reliabilitet och validitet. Replikerbarhet har redan tagits upp i stycket om metod. Reliabilitet är ett begrepp för huruvida man kan förvänta sig att få samma resultat om man gör om en studie med samma metod. En studie med hög reliabilitet har en hög Intern reliabilitet = medlemmarna i forskningsteamet är överens om t.ex. hur materialet ska tolkas. Extern reliabilitet = undersökningen är replikerbar Validitet och reliabilitet Denna sida är uppdaterad 2002-03-13 (Titta gärna på vår uppdaterade sida: Nya INFOVOICE.SE om "Validitet och reliabilitet".

Arbetets resultat och analys presenteras i särskida avsnitt.