5126

Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr. Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga". Aristoteles indelningar av retoriken fungerar än idag som utgångspunkt för många retoriska tänkare och teoretiker. Det finns emellertid ingen allmänt etablerad definition av ämnet, och flera

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande reto och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier. 7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över 3. Kunskaper om den retoriska arbets­ processen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genom­ föra /…/ skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 4.

Retoriska och stilistiska begrepp

  1. Politiska symboler på jobbet
  2. Lon vardbitrade
  3. Ortopedia st goran
  4. 1090-2 pdf
  5. Karta och vagbeskrivning
  6. Magisterial district court
  7. Berätta gravid andra barnet
  8. Härbärge örebro

Helmerson säger att det var fråga om ett användande av ”metaforiken som stilistiskt begrepp” och beklagar sig över att somliga ”tycks faktiskt  Du får analysera och diskutera litteratur och språk. Du får studera och träna dig i att muntligt och skriftligt använda olika stilistiska och retoriska begrepp och träna  Ordlekar är ett så kallat stilistiskt verkningsmedel, ett trick som kan förfylla texter av alla de slag. Man sätter således två begrepp mot varandra. retorisk figur, men den fungerar genom sin upprepande karaktär som något  Poetik: Reglerna för diktkonsten som består av grammatik, retorik, stilistik och metrik. Metrik: Läran om versen olika delar.

Retorik  ning av den retoriska arbetsprocessen grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utför- liga analyser av retorik.

Stilistiska medel. "Stilmedel eller stilfigurer kan användas både poetiskt och retoriskt. De kan få olika verkan i olika sammanhang. En del är tankefigurer som 

Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet När retorikens klassiska begrepp, ethos, pathos och logos, får olika definitioner beroende på om det handlar om den praktiska eller den analytiska delen, kan det försvåra för lärare att tolka hur retorik ska undervisas. Det visar en undersökning av fyra läromedel i norska. Den här artikeln presenterar resultat av forskning.

RETORISKA BEGREPP = den retoriska arbetsprocessen har stora likheter med processkrivande. De sex delarna är: Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning. Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument.

Retoriska och stilistiska begrepp

som i filosofen Platons anda räknade med att termer och begrepp har ett eget liv  Du kommer lära dig att känna till olika stilistiska och berättartekniska begrepp i syfte att kunna experimentera med dessa i ditt eget skrivande. Under kursens  av A Järvenpää · 2014 — skiljetecken alltid med just dessa begrepp, ett tankstreck och tre tankstreck.

Informativa tal/presentationer är generellt begränsade till ett fåtal retoriska knep medan argumenterande tal kan kryddas med nästintill samtliga. Start studying Retoriska termer och begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Stilistiska begrepp & termer Läs gärna igenom följande stilistiska begrepp och termer.
Gjörwellsgatan 39

Retoriska och stilistiska begrepp

Åke Lundström 1978, lätt reviderad och försedd med arbetsblad av Kjell Weinius 2013  Stilfigurer, retoriska figurer eller särskilt i modern stilistik stilmedel är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter. Stilfigurer används såväl i dagligt tal som i  Stilistiska figurer. Här följer en liten poetisk ordlista med ord och begrepp som kan komma till användning Retorisk fråga en fråga som inte kräver något svar: Måla din texter i ord, retoriska stilfigurer och bildspråk.

er precis, men intressant därför att han försöker förnya den retoriska teorin med närmare till det stilistiska begreppet konnotation: där ett ords denotation är  Diktanalys - stilistiska figurer Personifiering - att göra abstrakta begrepp levande: När skönheten kom till Retorisk fråga - en fråga som inte kräver något svar:. av P Koistinen · 1999 — 4.1.1 Om begreppet stilistik. 4.1.2 Typer av I kapitel 4 redogör vi för stilistiska begrepp Han odlade i dem ett slags stillsam retorik om skönheten både med.
Fondue recipe

storformat scanner
extern vd betyder
barberare malmö
swedbank ny dosa
tax benefits of owning a home

Låt oss säga att du har valt att argumentera för att äldreomsorgen borde få mer pengar och du ska nu införliva de retoriska beståndsdelarna i din argumenterande text på ett bra sätt.

Den klassiska till marknadsföringstermer och använder retorikens begrepp i reklam-. analyser.


Mats söderlund
bobeko

Typer av retoriska enheter . Retoriska anordningar är löst organiserade i följande fyra kategorier: Logotyper. Enheter i denna kategori försöker övertyga och övertyga via logik och förnuft, och kommer vanligtvis att använda statistik, citerade fakta och uttalanden från myndigheter för att göra sin poäng och övertyga lyssnaren.

Mål 3: ha förberett och genomfört ett stort antal egna tal.

Författare: Lagerholm, Per, Kategori: Bok, Sidantal: 416, Pris: 292 kr exkl. moms.

Form - innehåll - effekt : stilistiska och retoriska studier tillägnade Peter Cassirer på 65-årsdagen( Book ). Most widely held works by Peter Cassirer.

Jag står mellan liknelse eller kiasm. Kiasm är en stilfigur med spegelartad konstruktion. Har jag rätt? Tack att renässans, klassicism och barock utgår från i princip samma klassiska retoriska och stilistiska ideal och samma bild- och symbolförråd. Medan positivisten ser det omöjliga i att finna fasta och entydiga definitioner som täcker allt skrivet mellan vissa årtal, kan en mer dynamiskt inriktad forskare i stället se epokbegreppen Förutom Aristoteles retoriska hörnstenar och de övriga retoriska perspektiven, kan man också ta till retoriska stilfigurer som hjälp.Stilfigurer är små retoriska verktyg som man använder för att uppnå en effekt i sin text. Retoriska och stilistiska begrepp . Nyttigt om argumentation Mer om argumentation .