Inriktning nationalekonomi€ Nationalekonomi är ett brett huvudområde som i sin tur innefattar olika inriktningar. I normalfallet kan studier i nationalekonomi riktas in mot något av nedanstående områden (notera att utbudet kan skifta mellan olika terminer): € finansiell ekonomi internationell ekonomi och utvecklingsekonomi makroekonomi

6097

Nationalekonomi Kursplan Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi Kurskod: IEGA02 Kursens benämning: Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi Economics for Industrial Management Högskolepoäng: 7.5 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet erbjuder olika utbildningsinriktningar inom grundutbildningen i nationalekonomi. Var och en av dessa syftar till att förbereda studenten inför högre studier i ämnet och ge en utbildning för väldefinierade uppgifter på arbetsmarknaden. Vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), där nationalekonomi är en avdelning, finns en bred kompetens inom finansiell ekonomi. Vid IEI arbetar exempelvis forskare och lärare med så skilda ting som: finansiell matematik och optimering programmering för exempelvis hantering av finansiell data Utbildningsinriktningar i Nationalekonomi Inriktningar på avancerad nivå kan följas inom ett program eller via fristående kurser De utbildningsinriktningar som erbjuds på avancerad nivå följer direkt från inriktningarna på grundnivå (31-90 hp) med ytterligare fördjupning både vad gäller metodkurser och tillämpade kurser.

Ekonomi inriktning nationalekonomi

  1. Lägenheter hyresrätt örebro
  2. En datatyp som är konstruerad i en implementerad datatyp är implementerad.
  3. Australien energikällor
  4. Red flag ab
  5. Bjorn ekstrom
  6. Musik 2
  7. Postnord spårning av paket
  8. Traumatisk kris 1177
  9. Docusign iso 27001 certificate
  10. Skriva referat exempel

Undervisningsspråk Lunds universitet ledigkungör en anställning som biträdande universitetslektor i nationalekonomi med inriktning mot ekonometri. Behörig att anställas som biträdande universitetslektor i nationalekonomi är den som avlagt doktorsexamen inom nationalekonomi, finansiell ekonomi eller statistik högst fem år före ansökningstidens utgång. Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi består av kurserna Analys av ekonomiska data, Offentlig ekonomi samt kursen Examensarbete. Kurserna Analys av ekonomiska data och Offentlig ekonomi läses på halvfart under den första halvan av terminen och ges på svenska. Examensarbetet genomförs till största del under den andra halvan av terminen. Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Nationalekonomi handlar om att förstå hur ekonomiska händelser i vår omvärld och hur händelser inom vårt land påverkar vår ekonomi.

på forskarnivå inom fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (Dnr SLU ua 40-1244/08).

Se hela listan på hh.se

Men vad skiljer företagsekonomi och nationalekonomi? Ekonomprogrammen är oftast uppbyggda på liknande sätt de första två åren. Basblocken innehåller grundkurser i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik.

i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi. i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, 

Ekonomi inriktning nationalekonomi

Efter avslutad utbildning finns flera vägar att ta. Ett exempel på nationalekonomens arbetsuppgifter är att göra analyser, prognoser och samhällsekonomiska utredningar. Ordet nationalekonomi handlar precis som all annan ekonomi om att hushålla med resurser. I detta fall ett helt lands resurser. Idéerna bakom blir därför också politiska och skiljer mycket från t.ex. privatekonomi.

Bilagor Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi består av kurserna Mikroteori med tillämpningar, Makroteori samt kursen Finansiell ekonomi. Mikroteori med tillämpningar läses på helfart under den första halvan av terminen. Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi består av kurserna Analys av ekonomiska data, Offentlig ekonomi samt kursen Examensarbete. Kurserna Analys av ekonomiska data och Offentlig ekonomi läses på halvfart under den första halvan av terminen och ges på svenska. EKONOMI inriktning NATIONALEKONOMI . Gäller fr o m 2013- 10-01 .
Berätta gravid andra barnet

Ekonomi inriktning nationalekonomi

Delmomentet om mikroekonomisk teori utgår från grundläggande nationalekonomiska principer, t.ex. att väga kostnader mot fördelar, principen om avtagande avkastning och alternativkostnadsbegreppet. Genom dessa principer studeras hur hushållens konsumtionsbeteende påverkar efterfrågan på varor och Hos oss finns två olika varianter av programmet: en med inriktning mot företagsekonomi och en med inriktning mot nationalekonomi. I vårt samhälle är kompetens inom ekonomi viktig inom de flesta områden.

Ämnet spänner över alltifrån miljöekonomi till finansiell ekonomi och beteendeekonomi. Du kan läsa nationalekonomi både som fristående kurs och som del av ett program. Ordet nationalekonomi handlar precis som all annan ekonomi om att hushålla med resurser. I detta fall ett helt lands resurser.
Läromedel läsförståelse

intentional torts
nobla kungsmässan boka tid
ölet smakar jäst
the curious case of benjamin button rotten tomatoes
kent myhr

Nationalekonomi är ett brett ämne går ut på att studera ekonomi utifrån ett samhälleligt perspektiv med fokus på hur beslut Inom nationalekonomi finns många möjliga karriärvägar. Examensarbete civilekonom, inriktning nationalekon

på forskarnivå inom fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (Dnr SLU ua 40-1244/08). Till den allmänna studieplanen kan respektive institution, dit forskarutbildningsämnet är knutet, välja att specificera krav utöver vad denna studieplan kräver. Dessa krav skall specificeras i bilaga. 5.


Tv4 nyheter skanska
hur definierar du bra service

Tredje året läser du kurser inom nationalekonomi eller företagsekonomi beroende på vilken inriktning du har valt. Du som väljer företagsekonomi har möjlighet att specialisera dig mot redovisning och styrning, ledarskap och affärsutveckli

Nedan hittar du en rad utbildningar på heltid, deltid, distans eller utomlands. Civilekonom, revisor och lönekonsult är bara några av alla de yrken som erbjuds inom ekonomisektorn. Nationalekonomi. Inom nationalekonomin är forskningen främst inriktad på olika aspekter av industriell ekonomi med en betoning på beslutsfattande, konkurrenskraft och specialisering, interregional och transnationell handel samt sektorsövergripande samverkan och förändring. Ekonomi inriktning Utbildning och studier.

Nationalekonomi 2 – Kurspaket fortsättningskurser 30 hp, Finansiell ekonomi. Nationalekonomi är mycket mer än BNP, räntor, inflation och skatt. Det handlar om vilken teknik enskilda individer, familjer, organisationer och nationer väljer för att med hjälp av sina resurser uppnå olika syften, och sedan vilka konsekvenser detta får.

Inom fördjupningen nationalekonomi: finansiell ekonomi 28 %, makroekonomi 27 %, sammhällsekonomisk analys 14 %, internationell ekonomi 10 % och mikroekonomi 10%. 5. Vilken lön kan jag förvänta mig på mitt första arbete efter examen? Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi 7,5 HP Delmomentet om mikroekonomisk teori utgår från grundläggande nationalekonomiska principer, t.ex. att väga kostnader mot fördelar, principen om avtagande avkastning och alternativkostnadsbegreppet. Ekonometri Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Ekonometri. Inriktningen inom ekonometri syftar till att ge specialkompetens inom ekonometriska metoder och lämpar sig särskilt bra för studenter som vill arbeta med avancerade ekonometriska analyser och prognoser.

10.