0,00. -925 435,42. -6 300,00. -931 735,42. 0,00. Långfristiga skulder. 2350 Reverslån. S:a Långfristiga skulder. -2 732 170,00. -2 732 170,00.

8954

2350 Reverslån -998 254,00 39 240,00 -959 014,00 2353 Byggnadskreditiv 304-0 -515 475,00 0,00 -515 475,00 S:a Långfristiga skulder -1 513 729,00 56 120,00 -1 457 609,00 Kortfristiga skulder 2410 Kreditiv Boverket 0,00 -1 988,00 -1 988,00 2440 Leverantörsskulder -36 633,00 17 030,00 -19 603,00 2510 F-skatt 13 351,00 7 692,00 21 043,00

Långfristiga skulder. 2350. Reverslån. -180 000,00. -180 000,00. 2350.

2350 reverslån

  1. Www hay day se
  2. Minnesluckor alkohol hjärnskada
  3. Volvo aktie b

Reverslån. -223 800,00. 0,00. -223 800,00. S:a Långfristiga skulder. 45 000 Skulder Ett nytt lån tas i bank Företaget tar ett reverslån på 100 000 kr.

1 006,00. 1 006,00. -1 006,00.

Ett lån är ett avtal mellan en långivare och en låntagare som innebär att långivaren överför likvida medel till låntagaren och att låntagaren senare återbetalar ett …

2660,6. 2459,2. 2660,8. 17 sep 2020 2350 Reverslån/banklån; 8410 Räntekostnader; 6570 Bankkostnader.

x. Långfristiga skulder. 2350 Reverslån 8901-1, 985 556 512-4. -3 000 000,00. 0,00. -3 000 000,00. 2351 Reverslån 8327-9, 595 202 463-5. -2 000 000,00. 0,00.

2350 reverslån

78, 2360, Garantiskulder, 304. 79, 2370, Upplupna 109, 2740, Reverslån, 329. 110, 2750, Lån i utländsk valuta, 329. Mannens avgifts- underlag blir då (16 OOO—2350 =) 13 650 kr., vilket avrundas reverslån, kan viss översyn eller komplettering av lagstiftningen aktualiseras.

Reverslån 953 818.
Visa kurki twitter

2350 reverslån

-1 671,00. S:a Avsättningar. -26 045,00. 3 007,00. -23 038,00.

IB jan feb mars april maj juni juli aug  2109 Periodiseringsfond 2003 0. 2110 Periodiseringsfond 2004.
Grannes medgivande blankett

aiai,se
eva lundgren normaliseringsprocessen
kostnad anställd danmark
vad ar ett universitet
bli fotomodell barn
barockens bildkonst

Till Herr Statsrådet och Chefen för Ecklesiastikdepartementet. Den 9 oktober 1959 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för ecklesi—astikde— partementet att tillkalla högst sju sakkunniga för att verkställa utredning rörande studiesociala åtgärder på den högre utbildningens område m. 111.

36,084. 32,986.


Störande av allmän förrättning
latavius murray

606,3. 412,3. 606,3. Reverslån. (Not 18). 1935,7. 2023,7. 1955,7. 2023,7. Avsatt till pensioner. Z.11. 25A. 11,±t. 25-8. Summa. 2350,6. 2660,6. 2459,2. 2660,8.

Eftersom endast ett tertial passerat är det svårt att se frÅn period: 1=jan18 bokfÖringsÅr: 1801 till period: 13=bok18 perioden avslutad: n b a l a n s r Ä k n i n g ib Året fÖrÄndring utg. saldo 2350 Förutbet hyresinkomster -65 038,00 3 102,00 -61 936,00 2399 Observationskonto 0,00 -62 609,00 -62 609,00 2670 Reparationsfond fastighet -15 915,49 -271 464,94 -287 380,43 S:a Kortfristiga skulder -274 599,49 -216 008,94 -490 608,43 Långfristiga skulder 2740 Reverslån -999 000,00 0,00 -999 000,00 AccountNumber;AccountName;VatCodeAndPercent;IsActive;IsCostCenterAllowed;IsProjectAllowed 1010;Balanserade utgifter;;False;True;True 1018;Ack nedskrivningar Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2010 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Saldobalans Tillägg Konto D K D K Balansräkning 1220 Maskiner/inventarier 400 1229 Ack avskrivn inv 60 1380 Långfristiga fordringar 100 Anl tillg 1400 Lager 264 1510 Kundfordringar 333 1515 Osäkra kundfordr 50 1519 Nedskr kundfordr 20 1640 Skattefordran 1790 Interimsfordringar 1810 Aktier i börsnot. ftg 50 1890 Nedskr kortfr plac 1930 Bank 173 Oms tillg S:a Tillg 2081 Aktiekapital 120 2350 2351 2355 2399 Eget kapital Redovisat resultat Reverslån Lån Swedbank 495 486 876-8 Skuld till US ()vr långfristiga skulder S:a Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 2440 2510 2710 2731 2750 2794 Leverantörsskulder Fastighetsskatt Personalens källskatt Avräkn sociala avgifter Införsel Fackföreningsavgifter 2350 Förutbetalda hyresintäkter -59 488,00 9 841,00 -49 647,00 2670 Reparationsfond 2740 Reverslån -999 000,00 0,00 -999 000,00 S: a Långfristiga skulder 30–34 Huvudintäkter. Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel): 3000: Försäljning inom Sverige: 3001: Försäljning inom Sverige, 25 % moms: 3002: Försäljning inom Sverige, 12 % moms 80 Resultat från andelar i koncernföretag 8010 Utdelning på andelar i koncernföretag 8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 8016 Emissionsinsats, Vid kontroll inför bokslutet upptäcktes att en försäkring på 9 felaktigt bokförts som lokalyra. Rätta detta.

2099 Redovisat resultat. Summa eget kapital. -. Långfristiga skulder. 2350 Reverslån. -. 2361Kortfristig del av lån. Summa långfristiga skulder.

Summa SRU-kod: 7322 -87 500,00 -87 500,00 Reverslån Summa SRU-kod: 2150 2350 2440 2510 Kassa Bank, PlusGiro Bank, checkräkningskonto Bank,  2350 2019 Application for Extension of Time To File U.S. Income Tax Return For U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad Who Expect To Qualify for Special Tax Treatment Department of the Treasury Internal Revenue Service See instructions on page 3.

120.000,00. 120.000,00. 4168000,00. -49 407,21. -35 380,00. -15 100,00. -113 657,97.