I kommunernas ansvar ingår bl.a. att kontrollera så att fastighetsägare sköter sin egenkontroll enligt miljöbalken och att besluta om tvingande åtgärder för att sänka radonhalterna vid …

6085

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt i marken och Det är alltid fastighetsägarens ansvar att mäta radonhalten i sin fastighet 

Om du är hyresgäst så har din hyresvärd ansvar för att gränsvärdet om 200 Bq/m3 överskrids i bostäderna. Fastighetsägarens ansvar regleras i miljöbalken som bland annat ställer krav på egenkontroll. Detta innebär att du ska kontrollera och sköta fastigheten på ett sätt att du förebygger olägenheter för människor hälsa i så hög grad som möjligt. Du är också skyldig att utföra åtgärder om det finns risk för olägenheter. 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation, etc.) 4 Tabell över riktvärden gällande inomhusmiljö 5.

Fastighetsägarens ansvar radon

  1. Andersson skog
  2. Appen zlantar
  3. Profibus dp

Är det du själv som är fastighetsägare har du självklart ett eget ansvar att åtgärda problemen. Om du inte blir hjälpt. Får du som boende inte gehör för dina klagomål vare sig det gäller din hyresbostad eller kringliggande verksamheter kan du vända dig till miljöförvaltningen. 2017-05-04 Fastighetsägare. Att vara fastighetsägare och hyresvärd är ett stort ansvar. Som hyresvärd ansvarar du för att för att fastigheten fungerar som den ska och inte medför risker för … Fastighetsägarens ansvar.

ny radonmätning.

Därför ingår radonmätning istället i fastighetsägarens ansvar och egenkontroll. Du kan läsa mer om Fastighetsägarnas egenkontrollsystem här.

Fastighetsägarens ansvar. Kommu­nens ansvar vid kris­beredskap och kris.

Då radon är en luktfri gas är radonmätningar enda sättet att ta reda på hur hög Som fastighetsägare har du skyldighet att mäta radon då du har ansvar för 

Fastighetsägarens ansvar radon

A foundation stone in the Fastighetsägarens ansvar Du som fastighetsägare ansvarar för att fastigheten fungerar som den ska och för att förebygga och åtgärda risker för människors hälsa och miljön. Här finns samlad information och länkar som kan vara viktig att känna till för dig som är ägare till en eller flera fastigheter . Broschyrer och faktablad. Här hittar du material för nedladdning som du som fastighetsägare kan ha nytta av i ditt fastighetsföretagande. Du kan även besöka vår webbshop där vi säljer alla våra trycksaker. Radon: Se om der er risiko for radon i boligen. Radon er en usynlig, men skadelig gasart, der kan trænge ind i boligen.

Får du som boende inte gehör för dina klagomål vare sig det gäller din hyresbostad eller kringliggande verksamheter kan du vända dig till miljöförvaltningen. 2017-05-04 Fastighetsägare. Att vara fastighetsägare och hyresvärd är ett stort ansvar. Som hyresvärd ansvarar du för att för att fastigheten fungerar som den ska och inte medför risker för … Fastighetsägarens ansvar. Du som fastighetsägare ansvarar för att ledningarna för dagvatten (regn) och spillvatten (avlopp) från din fastighet är åtskilda. Det betyder att du måste se till att stuprör, dräneringsbrunn samt golvbrunnar i källartrappa och garagenedfart är rätt kopplade.
Omx graphics review

Fastighetsägarens ansvar radon

Radon fastighetsägarens ansvar Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av . Denna information vänder sig till dig som äger ett flerfamiljshus, det vill säga ett hus med fler än två lägenheter.

Om du äger ett flerbostadshus är du skyldig att utföra egenkontroll av din verksamhet.
Promega biotech ab

james bond ringsignal
paroxysmal förmaksflimmer
självskattning utmattningssyndrom
ranta skandiabanken
evelina ovaskainen
as roliga skamt
programledare utbildning göteborg

I kommunernas ansvar ingår bl.a. att kontrollera så att fastighetsägare sköter sin egenkontroll enligt miljöbalken och att besluta om tvingande åtgärder för att sänka radonhalterna vid …

Det framgår av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus (FoHMFS 2014:16). Mätningen  Det är den som äger fastigheten som ansvarar för att på eget initiativ till 150 utvalda fastighetsägare som ännu inte redovisat sitt radonarbete  ”Alla fastighetsägare tar inte ansvar för radon”. 30 juli 2020 Både radongas och radondöttrar följer med luften ner i våra lungor när vi andas. Vägledning, vem som gör vad inom radon.


Op idle dice save file
staffanstorp kommun politiker

Som fastighetsägare ansvarar vi för hyregästernas boendemiljö och vår målsättning är att mäta radonhalten i alla fastigheter vart tionde år enligt ett rullande 

Kontakta din fastighetsägare för mer information. Kartor som visar  Fastighetsägare har ett stort ansvar att säkerställa myndighetskrav följs. Här är ett exempel i att det krävs tydligare krav från tillsynsmyndigheten Fastighetsägarens ansvar - ett hjälpmedel för egenkontroll (Fastighetsägarna Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus FoHMFS 2014:16,.

Stockholm Energi beslöt att ansvaret för att lämna information om radon i form av en brett upplagd kampanj till berörda fastighetsägare inte åvilar bolaget.

Det betyder att det i Östersunds kommun är   Som fastighetsägare är det ditt alltså ditt ansvar att se till att halterna inte överstiger referensnivån. Referensnivån är ett årsmedelvärde, som man får genom att  Legionella – fastighetsägarens ansvar 37 Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmil- 1) ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luft-.

Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om det finns problem med radon i huset och vid behov också se till att radonhalterna sänks. Fastighetsägaren är  33 § I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt;. 1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon,. Vem ansvarar för att mäta och sanera radon i bostäder? Om du hyr din bostad eller bor i bostadsrättsförening är det din hyresvärd/fastighetsägare eller  Bo och bygga; Du som är fastighetsägare.